Get new customers and deals

We help you grow or develop your sales in Slovenia and it’s region, with new partnerships or new clients.

Pomagamo pri razvoju vaše prodaje v Sloveniji ter njeni regiji, vzpostavljanju novih partnerstev oz. iskanju novih kupcev. 

 

What are the situations that trigger the need for your product or service? Sales is about asking the right questions at the right time, being human and having a sequential dialog with potential clients.

Katere situacije sprožijo potrebo po vašem izdelku ali storitvi? Pri prodaji gre predvsem za postavljanje pravih vprašanj ob pravem času in ustrezen dialog, izpeljan po fazah

Services / Storitve

We offer these services:
Ponujamo vam sodelovanje za:

Sales development in Slovenia or Adria region

Razvoj prodaje in projektov v Sloveniji in Adria regiji

Contacting key persons at potential customers

Navezovanje stikov s potencialnimi strankami

Value-based sales dialogue

Prodajni dialog, ki temelji na vrednosti za kupca

Establishing relationship between partners, developing cooperation or sales channels

Vzpostavljanje povezav med podjetji ali odpiranje novih tržnih kanalov

Enhancement and nurturing of key accounts

Razvoj in vzdrževanje poslovnih povezav

We offer / Nudimo

Multilingual capabilities (slo, cro, eng, ita )

Večjezičnost

Flexible options of cooperation (on contract, …)

Prilagojena oblika sodelovanja – pogodbeno,..

References / Reference

Contact / Kontakt

Ipsa ambienti d.o.o.
Potoče 68, SI-5263 Dobravlje, Slovenia

tel: +386 31 348 982
mail: robi@ipsa-ambienti.si